کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

❤✖سیگار صورتی✖❤ -


❤✖سیگار صورتی✖❤

ما "جمع" بودیم با هم ولی شدی تو "مفرد"

پس امثال تو رو باید جویدو "تف "کرد

 

 

 

 

+خیلے از ایـטּ ترولـ خوشم میاכ-

شرارت از بَر و روش میباره :)))))

 

 

 

+ سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲در ساعت ستیا| |>
طراح : صـ♥ـدفــ